İyiye ve Güzele Dair Herkesin Buluştuğu Adres

1951 yılından bu yana vakfımız, öğrencilere güvenle barınabilecekleri yurtlar sunmanın ötesinde öğrencilerimizin, manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmelerine katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti çatısı altında yetişen öğrencilerimiz, yaşadığı dünya için sorumluluk duyan, dürüst, adaletli ve cesur gençlerimizdir. Bir milletin yükselmesinin, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa gençlerin güzel eğitimiyle mümkün olur.

Biz gençlerimizi başarıları, adalet ve merhametleriyle ülkemizin ötesinde tüm dünyanın yükselmesini sağlayacak, daha iyi bir yer haline getirecek bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz.

13 yılda milletini, bayrağını, tarihini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi kültürünü benimsemiş, hoşgörü sahibi 50.000’e yakın gencimizi mezun ettik. Her konu hakkında tartışabilen, fikir yürütebilen, sorgulayabilen, sadece mesleki bir uzmanlık değil, hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz.